placeholder_image

DIENSTEN

stempel_klein

Bedrijven

business
 • Amerikaanse manier van verkopen inbrengen
 • Personeel leert te allen tijde te scoren
 • Coacht/Begeleid/Motiveert uw medewerkers
  …..tot duurzaam meer winst
 • LinkedUp heeft een gigantisch netwerk
 • LinkedUp is uw acquisiteur
 • Top in het binnen halen van klanten/orders
 • LinkedUp opent alle deuren
 • LinkedUp Workshop 100% resultaat
 • Verzuimadvies / Quotumregeling
 • Budget- & financiële begeleiding medewerkers

Retail

retail
 • Leer het uiterste uit uw werknemers te halen
 • LinkedUp leert uw werknemers zoveel mogelijk
  …..winst te genereren
 • Amerikaanse manier van verkopen inbrengen
  …..d.m.v. workshops
 • LinkedUp maakt analyse en plan;
  …..directe aanpak = direct resultaat
 • Coacht / Begeleid / Motiveert uw medewerkers
  …..tot duurzaam meer winst

Gemeenten

oss
 • LinkedUp begeleid mensen met een lange afstand
  …..tot de arbeidsmarkt, zoals mensen
  …..met een arbeidshandicap of
 • langdurig werklozen naar DUURZAAM betaalde
  …..arbeid op de (gecreëerde) arbeidsmarkt.
 • Daarnaast kan LinkedUp de arbeidsconsulenten
  …..naar nog betere duurzame resultaten leiden

Workshop meer winst!

workshop
Leer het geheim van verkoop binnen 1 dag
 • Een harde / leuke Amerikaanse verkooptraining!
 • 100% succes gegarandeerd
 • Inzichtelijk maken hoe je gigantisch meer winst kan maken
  …..
 • Vanaf € 250,00
  ………….
Durft u het aan?

Coaching & Begeleiding

coaching
 • LinkedUp begeleid,
 • Controleert,
 • Motiveert; door middel van één op één
  …..gesprekken, trainingen, abonnementsvormen,
  …..groepstrainingen of workshops
 • Daarna registreert LinkedUp de bevindingen
  …..zodat het voor de opdrachtgever erg gemakkelijk
  …..is dit traject te volgen
 • Iedereen leert duurzaam optimaal te scoren. Daarnaast
  …..heeft LinkedUp de oplossing voor de
  …..aankomende quotumregeling

Quotum Regeling Bedrijven

rolstoel
 • De ingangsdatum van de Participatiewet is 1 januari 2015.
 • Onderdeel van die Participatiewet is de quotumregeling die
  …..vanaf 2015 wordt ingevoerd. Dit verplicht bedrijven en
  …..organisaties om arbeidsgehandicapten in dienst te hebben.
 • Een bedrijf met meer dan 25 werknemers krijgt een quotum
  …..opgelegd van 5 procent.
 • Lukt dit niet, dan zal de Quotumwet in werking treden en
  …..kunnen ondernemers een boete krijgen van 5.000 euro voor
  …..elke niet-ingevulde werkplek.
 • Heeft u hulp nodig of wilt u meer advies over de
  …..Quotumregeling neem dan contact met ons op.

LinkedUp zet organisaties
in beweging & zorgt
voor meer winst!

</p> <p>Tevereden Klanten</p> <p>
</p> <p>Trainings Uren</p> <p>
</p> <p>Mensen Getrained</p> <p>
</p> <p>Jaar Ervaring</p> <p>
placeholder_image

DOEL

stempel_klein

Door tegenvallende omzetten in deze crisistijd van groot- en kleinbedrijven heeft LinkedUp heeft een
simpele constructie bedacht waardoor de omzetten per werknemer/organisatie zal stijgen.

Na een persoonlijk gesprek met u en middels een quick scan van de organisatie zal LinkedUp een helder traject uitstippelen om snel tot het doel te komen….het verhogen van de winst.

LinkedUp implementeerd duurzaamheid in verkoop en uw medewerkers.
Men leert onder elke omstandigheid 24/7 te scoren!

LinkedUp kan de verkoopcultuur in uw organisatie op een vrij simpele manier doorbreken door mogelijkheden aan te reiken waardoor er optimaal gescoord kan worden.
Dit gaat o.a. door middel van: Trainingen, Workshops en Coaching. Hierdoor leert men op de juiste wijze tot een deal/doel te komen. Door daadwerkelijk persoonlijke aandacht te geven aan werknemers die de basis vormen voor het goed kunnen scoren voor de organisatie.
LinkedUp biedt de werkgever praktische instrumenten aan waardoor de winst gigantisch toe kan nemen.

Uit het verleden is gebleken dat werkgevers hun omzet binnen enkele weken zien toenemen.

RELATIES

shell1
rabo1
oss1
kruidvat1
seats1
CRH

CONTACT

LinkedUp

Industriepark Oost 13A

5348 GM OSS

Tel. 06 15 92 36 10

info@linkedup.nl